Centrum Praw Kobiet

Wanita

Wanita

Bo jestem kobietą

Centrum Praw Kobiet

Udostępnij post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Organizacja dąży do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

W Centrum udzielane jest kompleksowe wsparcie (konsultacje prawne, psychologiczne, zawodowe, asysta w sądach, bezpieczne schronienie) kobietom, których prawa są łamane, które doświadczają przemocy lub dyskryminacji.

Pomoc dla kobiet, których prawa są łamane, a w szczególności kobiet doświadczających różnych form przemocy, zawsze była i jest po dziś dzień najważniejszą częścią działalności Centrum Praw Kobiet. Obecnie, poza doradztwem prawnym i w zależności od lokalizacji: Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław, Żyrardów, obejmuje: pomoc psychologiczną, asystowanie kobietom w sądach i na policji, zapewnienie bezpiecznego schronienia, prowadzenie grup wsparcia i telefonu zaufania, a także pomoc socjalną i doradztwo zawodowe.

W wybranych sprawach Centrum przedstawia także stanowiska Fundacji, pisze pisma wspierające klientki i podejmuje interwencje w różnych instytucjach. Jeśli to możliwe, stara się także zapewnić klientkom pełnomocnika (wolontariat, pełnomocnik z urzędu lub odpłatny).

TELEFONY:

  • (22) 622-25-17

>> strona internetowa Fundacji

WANITA

Zobacz inne artykuły