„Mimo Wszystko” Fundacja Anny Dymnej

Wanita

Wanita

Bo jestem kobietą

Mimo Wszystko - Fundacja Anny Dymnej

Udostępnij post:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Fundacja „Mimo Wszystko” została powołana, aby ratować grupę dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańców schroniska w podkrakowskich Radwanowicach, którzy utracili prawo do korzystania z tamtejszych Warsztatów Terapii Zajęciowej finansowanych z budżetu państwa. Z czasem zakres działań fundacji znacznie się poszerzył. Obecnie wspiera ona osoby chore i niepełnosprawne w całej Polsce: funduje stypendia, prowadzi subkonta, koordynuje prace wolontariuszy, dofinansowuje rehabilitację i leczenie, organizuje plenerowe imprezy integracyjne, koncerty charytatywne oraz aukcje i prowadzi dwa ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne.

Cele statutowe Fundacji

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • działalność charytatywna,
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób niepełnosprawnych
  • działania w sferze turystyki osób niepełnosprawnych

>> strona internetowa Fundacji

WANITA

Zobacz inne artykuły